EKO LOGIKA mPAK

Odpowiedzialnie dbamy o środowisko traktując bardzo poważanie nasze zobowiązania wobec świata, natury i przyszłości ziemi. 

  • Promujemy unikalny profil zrównoważonego rozwoju opakowań foliowych
  • Zmniejszamy zużycie materiałów z tworzyw sztucznych poprzez odpowiedzialne zarządzanie gospodarką materiałami foliowymi u naszych klientów – ekologia poprzez ekonomię
  • Optymalizujemy procesy pakowania u naszych klientów (efektywność w zabezpieczeniu towaru, rozciągliwość, ilość opakowanych jednostek towarowych)
  • Dążymy do skutecznego recyklingu zużytych materiałów
  • Wspieramy akcje sprzątania lasów oraz segregacji śmieci

Realizując się w pracy, tworzymy lepszy świat dla wszystkich.