Ekologika mPAK czyli elastyczność możliwości

Mając świadomość odpowiedzialności za środowisko przyjęliśmy zasadę świadomego zarządzania materiałami foliowymi poprzez:

  • jak najkorzystniejsze dla klienta wykorzystanie możliwości folii,
  • projektowanie  opakowań optymalizujące zużycie folii trudnych ekologicznie,
  • recykling i ponowne wykorzystanie folii np. w granulatach służących do ponownej produkcji,
  • ciągłe zastosowanie innowacji w produkcji, sposobach łączenia materiałów, nadruków,
  • edukację najmłodszych w aspekcie sortowania śmieci.