Sztuczna inteligencja domeną tworzyw

Tworzywo ma znaczenie i absolutnie nie powinniśmy go traktować jako zła koniecznego, wręcz przeciwnie. Świat maszyn i tworzyw ciągle się rozwija, sprzyjając człowiekowi i poprawiając komfort jego życia, przy równoczesnym szacunku dla ekologii.

Dla przykładu plastronics nadaje tworzywom sztucznym „inteligencję”, integrując funkcje elektryczne w formowanych plastikowych przedmiotach. Tworzy mniejsze, piękniejsze i bardziej wytrzymałe obiekty, według innowacyjnych technologii, łącząc struktury w rzeczy, które usprawniają życie codzienne, np. gniazda o zwiększonej przepustowości, niższym koszcie wytworzenia, spełniające wymagania dotyczące wypalenia, wilgotności, analizy awarii i wymagań testowych.