Tytuł projektu:

Uruchomienie produkcji materiałów opakowaniowych nowej generacji, w oparciu o technologię pełnej kompatybilności materiałowej, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy MPAK z Torunia.

Cel projektu:

Celem projektu jest uruchomienie usługi projektowania i produkcji taśm opakowaniowych o pełnej kompatybilności materiałowej. Poprzez wdrożenie unikatowego procesu produkcji, Wnioskodawca uzyska, niespotykane dotąd w branży, zdolności produkcyjne. Projekt, w wyniku którego nastąpi zasadnicza dywersyfikacja działalności, realizowany będzie w Toruniu, a w zakresie rzeczowym przewidziano zakup szeregu maszyn i urządzeń produkcyjnych, specjalistycznego oprogramowania oraz usług budowlanych

Fundusze Europejskie